Улаанбаатар хот-210131, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо 976-7049 2942 meesbul1102@gmail.com Холбоо барих Нэвтрэх

МЭЭСБУЛ нь Сорилтын лаборатори, Баталгаажуулалтын алба, Захиргаа удирдлагын алба гэсэн ерөнхий 3 нэгжтэй, 33 хүний орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнээс малын их эмч-10, химич-3, биотехнологич-2, ариун цэврийн үнэлгээч-1, биобэлдмэлчин-7. Байгууллагын ажиллагсдын 72.4 % нь дээд боловсролтой, лабораторийн ажиллагсдын 85% нь мэргэшлийн зэрэгтэй. Сорилтын лаборатори нь дотроо Онош-вирус, эсийн өсгөврийн лаборатори, Бактериологийн лаборатори, Эм химийн лаборатори, Омгийн сан лаборатори гэсэн бүтэцтэй.

Сорилт, баталгаажуулалтын ажилд:

  • Тоног төхөөрөмж-150
  • Хэмжих хэрэгсэл-122
  • Референц стандарт бодис-80
  • Шалгалтын омог-28
  • Бодис урвалж-173
  • Тэжээлт орчин-26

Арга зүйн хувьд:

  • Олон улсын фармакопей-8 боть
  • Монгол улсын фармакопей-2 боть /245 өгүүлэл/
  • Монгол улсын стандарт-60
  • Дагалдах НТББ