Улаанбаатар хот-210131, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо 976-7049 2942 meesbul@vdl.gov.mn Холбоо барих Нэвтрэх

Мал Эмнэлгийн Эмийн Сорилт Баталгаажуулалтын Улсын Лаборатори /МЭЭСБУЛ/ нь Монгол улсад үйлдвэрлэгдэж, импортлогдож шинээр зохион бүтээгдэж буй мал амьтны гоц халдварт, халдварт, паразиттах болон халдваргүй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, оношлох эм биобэлдмэл, эмийн түүхий эдэд

  • хими, биологи, вирусологи, бактериологи, паразитологийн сорилт шинжилгээг гүйцэтгэж
  • сорилтын дүн
  • баталгаажуулалтын дүгнэлт
  • тохирлын гэрчилгээ олгох эрх бүхий УТҮГ юм.

Бидний эрхэм зорилго

Монгол Улсын мал сүргийг эрүүлжүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах ажлын хүрээнд малын эм, биобэлдмэлийн чанарын баталгаажуулалтыг үндэсний болон олон улсын фармакопейн шаардлагад нийцсэн чанартай баталгаатай эм, биобэлдмэлийг хэрэглэгчдэд нийлүүлэх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх төрийн бодлогыг дэмжин ажиллах