Улаанбаатар хот-210131, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо 976-7049 2942 meesbul@vdl.gov.mn Холбоо барих Нэвтрэх

2 НЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОЛОО


“Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дах заалт, “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хуулийн 12, 23 дугаар зүйл,  “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дах заалт "Баталгаажуулалтын Зөвлөл"-ийн 2024 оны 05-р сарын 28-ны өдрийн 02/2024 хурлын шийдвэрийг үндэслэн "Малчин Монгол" ХХК-ны үйлдвэрлэж буй "Ивермектинтэй туулга", "Альбендазол 10%" малын эмүүдэд 3 жилийн хугацаатай "ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ" олголоо.