Улаанбаатар хот-210131, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо 976-7049 2942 meesbul1102@gmail.com Холбоо барих Нэвтрэх

МЭЭСБУЛ-ИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАЖ ДАРААХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОЛОО.


МЭЭСБУЛ-ийн Баталгаажуулалтын Зөвлөл

 2020 оны 10 дугаар сарын 30 ны өдөр хуралдан дараах шийдвэрийг гаргалаа. 

1. “Малчин Монгол” ХХК-ны “Ивермектинтэй туулга”, “Альбендазол 10% туулга” эмэнд 3 жилийн хугацаатай тохирлын гэрчилгээ олгох

2. “Биокомбинат ” УТҮГ-ын үйлдвэрлэж буй  “Хонь, ямааг, дотрын халдварт хордлого өвчнөөс сэргийлэх хос цэнэт вакцин”, “Хонь, ямааг, дотрын халдварт хордлого, энтеробактериозоос сэргийлэх хам вакцин”, “Үхрийг дуут хавдар өвчнөөс сэргийлэх идэвхигүйжүүлсэн вакцин”-уудад 3 жилийн хугацаатай тохирлын гэрчилгээ олгох